Rank # Submitter Time (ms) Memory (KiB) Compiler Code Length Achieved Time
1 85378 Mini thumb a 4 1760 c++11 853 Bytes 2017-10-19 22:36:37
2 66022 Mini thumb 100 waynetuinfor 7 556 c++11 1.11 KB 2017-03-26 01:11:08
3 85375 Mini thumb a 7 1840 c++11 872 Bytes 2017-10-19 22:30:29
4 85376 Mini thumb a 7 1840 c++11 872 Bytes 2017-10-19 22:31:44
5 27353 Mini thumb hsnu2016 Adrien Wu 11 552 c++11 898 Bytes 2015-11-18 08:56:18
6 48953 Mini thumb 5 1455796556570 StarWing 13 1188 c++11 1.01 KB 2016-10-26 18:13:38
7 77213 Mini thumb tan2 skylinebaby 14 1272 c++11 583 Bytes 2017-09-07 19:10:30
8 9363 Mini thumb 48201280 p0 Sylveon 14 1316 c++11 511 Bytes 2015-02-16 16:36:51
9 283 Mini thumb qz2vnqoblj6vp6q miku 14 1320 c++11 577 Bytes 2014-08-14 07:39:17
10 2930 Mini thumb 47548935 p0 Shaymin 14 1324 c++11 511 Bytes 2014-09-27 23:46:29
11 70809 Mini thumb 100 $ stcs $ 14 1340 c++11 696 Bytes 2017-06-12 16:17:08
12 70808 Mini thumb 100 $ stcs $ 14 1340 c++11 887 Bytes 2017-06-12 16:16:25
13 13998 Mini thumb funny avengers gif america ass 呵呵好喔 15 552 c++11 515 Bytes 2015-04-01 18:33:22
14 49805 Mini thumb 100 waynetuinfor 15 556 c++11 1.08 KB 2016-11-01 17:20:38
15 66015 Mini thumb fb img 1506228425144 Pooh 15 588 c++11 541 Bytes 2017-03-25 21:35:28
16 56412 Mini thumb    Posen 15 588 c++ 624 Bytes 2016-12-25 21:27:37
17 56411 Mini thumb    Posen 15 592 c++ 641 Bytes 2016-12-25 21:25:24
18 51521 Mini thumb giphy  1 實中34th的一個人 15 596 c++11 529 Bytes 2016-11-11 15:07:36
19 89206 Mini thumb 100 wly00143 15 604 c++11 794 Bytes 2017-11-09 22:09:22
20 66014 Mini thumb fb img 1506228425144 Pooh 15 1268 c++11 593 Bytes 2017-03-25 21:34:27
21 66006 Mini thumb fb img 1506228425144 Pooh 15 1268 c++11 602 Bytes 2017-03-25 21:29:30
22 66008 Mini thumb fb img 1506228425144 Pooh 15 1268 c++11 604 Bytes 2017-03-25 21:30:12
23 66007 Mini thumb fb img 1506228425144 Pooh 15 1268 c++11 611 Bytes 2017-03-25 21:29:49
24 66005 Mini thumb fb img 1506228425144 Pooh 15 1268 c++11 625 Bytes 2017-03-25 21:28:42
25 75043 Mini thumb 24993610 1971860273099428 2016943455252450331 n 澪人桐 15 1332 c++11 810 Bytes 2017-08-10 19:21:29
26 36254 Mini thumb 9ftjimr 別玩judge了好不好 16 580 c++11 505 Bytes 2016-06-09 16:12:37
27 54313 Mini thumb 343jksfld ltf0501 16 584 c++11 581 Bytes 2016-12-11 14:10:20
28 50798 Mini thumb hqdefault Vincent Lin 16 1208 c++11 749 Bytes 2016-11-06 10:33:11
29 51505 Mini thumb 13256084 586696041494496 4583158325939681854 n iloveIMO 16 1256 c++11 453 Bytes 2016-11-11 10:12:57
30 65991 Mini thumb fb img 1506228425144 Pooh 16 1256 c++11 739 Bytes 2017-03-25 21:15:05
31 47880 Mini thumb 100 fivens 16 1256 c++11 807 Bytes 2016-10-19 23:08:21
32 49908 Mini thumb 100 admin 16 1256 c++11 807 Bytes 2016-11-01 22:21:51
33 66013 Mini thumb fb img 1506228425144 Pooh 16 1268 c++11 599 Bytes 2017-03-25 21:34:07
34 66009 Mini thumb fb img 1506228425144 Pooh 16 1268 c++11 601 Bytes 2017-03-25 21:30:37
35 66004 Mini thumb fb img 1506228425144 Pooh 16 1268 c++11 642 Bytes 2017-03-25 21:27:55
36 65998 Mini thumb fb img 1506228425144 Pooh 16 1268 c++11 648 Bytes 2017-03-25 21:23:06
37 16093 Mini thumb 100 starshunter 16 1268 c++11 807 Bytes 2015-05-26 21:35:43
38 65999 Mini thumb fb img 1506228425144 Pooh 16 1272 c++11 641 Bytes 2017-03-25 21:23:24
39 10600 Mini thumb avatar double0 16 1276 c++11 569 Bytes 2015-03-03 23:10:05
40 72831 Mini thumb 100 puyu 16 1336 c++11 523 Bytes 2017-07-12 13:15:19
41 51507 Mini thumb head icon bb 16 1388 c++11 567 Bytes 2016-11-11 10:25:26
42 42328 Mini thumb output jddoia $\huge 南ことり$ 17 592 c++11 462 Bytes 2016-09-17 14:58:45
43 89203 Mini thumb 100 wly00143 17 604 c++11 892 Bytes 2017-11-09 22:06:36
44 439 Mini thumb rezero Re Zero 17 1224 c++11 668 Bytes 2014-08-19 08:13:51
45 29144 Mini thumb 14585436 569570243230761 1195380580 n 我WA了 17 1252 c++11 406 Bytes 2016-01-28 16:53:21
46 36073 Mini thumb 100 waynetuinfor 17 1256 c++11 807 Bytes 2016-05-27 10:22:09
47 7098 Mini thumb 059ea77836157a86a42039158a3e37b9 王小明 17 1352 c++11 723 Bytes 2014-12-17 00:10:06
48 37031 Mini thumb 100 brian 18 596 c++11 577 Bytes 2016-07-14 10:13:49
49 37030 Mini thumb 100 brian 18 596 c++11 642 Bytes 2016-07-14 10:12:28
50 74058 Mini thumb 100 JiaHongLin 18 700 c++11 684 Bytes 2017-07-23 20:22:18
51 66024 Mini thumb 100 PCC Q_____Q 18 1264 c++11 703 Bytes 2017-03-26 12:23:34
52 79800 Mini thumb 100 Polaris 18 1328 c++11 514 Bytes 2017-09-19 09:35:40
53 37560 WeaK 18 1340 c++11 1.04 KB 2016-07-27 15:22:21
54 86923 Mini thumb img 2281 FANGFANG 18 1348 c++11 718 Bytes 2017-10-25 13:51:31
55 51838 Mini thumb giphy  1 實中34th的一個人 19 596 c++11 529 Bytes 2016-11-14 01:57:34
56 16969 Mini thumb dancing banana kevinorjohn 19 608 c++11 620 Bytes 2015-07-20 15:07:04
57 70475 Mini thumb 884 tac 6gs ph 6 cup multi functional cooker bert 19 952 c++11 834 Bytes 2017-06-03 12:44:47
58 438 Mini thumb rezero Re Zero 19 1220 c++11 668 Bytes 2014-08-19 08:13:07
59 89202 Mini thumb 100 wly00143 19 1236 c++11 866 Bytes 2017-11-09 21:57:03
60 51506 Mini thumb 13256084 586696041494496 4583158325939681854 n iloveIMO 19 1260 c++11 453 Bytes 2016-11-11 10:14:17
61 6057 Mini thumb youmu1 Handsome Liu 19 1268 c++11 807 Bytes 2014-11-08 16:45:54
62 27351 Mini thumb hsnu2016 Adrien Wu 19 1280 c++11 681 Bytes 2015-11-18 08:34:01
63 27350 Mini thumb hsnu2016 Adrien Wu 19 1316 c++11 669 Bytes 2015-11-18 08:33:32
64 31025 Mini thumb 100 caa54321 19 1388 c++11 633 Bytes 2016-03-01 23:22:57
65 42325 Mini thumb output jddoia $\huge 南ことり$ 20 592 c++11 592 Bytes 2016-09-17 14:54:51
66 8345 Mini thumb qftupe1 yu 20 600 c++11 632 Bytes 2015-01-25 12:25:18
67 8443 Mini thumb funny avengers gif america ass 呵呵好喔 20 1308 c++11 449 Bytes 2015-01-28 16:01:46
68 51837 Mini thumb giphy  1 實中34th的一個人 21 600 c++11 529 Bytes 2016-11-14 01:56:45
69 6058 Mini thumb youmu1 Handsome Liu 21 1116 c++11 485 Bytes 2014-11-08 16:46:33
70 16972 Mini thumb 100 Xianter 21 1128 c++11 740 Bytes 2015-07-20 19:22:25
71 37665 Mini thumb 100 PeiPei 21 1356 c++11 744 Bytes 2016-07-29 22:55:52
72 7951 Mini thumb 5b3 Nekosyndrome 22 596 c++ 468 Bytes 2015-01-20 00:01:59
73 26064 Mini thumb tumblr o4gooxhndv1sfqz8qo6 r1 500 EGOIST 22 596 c++11 551 Bytes 2015-10-26 17:57:27
74 87551 Mini thumb 100 snowman 22 1276 c++11 574 Bytes 2017-10-27 12:54:50
75 25400 Mini thumb   MO 22 1296 c++11 636 Bytes 2015-10-20 21:30:35
76 26379 Mini thumb 100 $SCJ$ 22 1328 c++11 457 Bytes 2015-10-29 00:07:07
77 37816 Mini thumb 100 EBM 23 1156 c++11 557 Bytes 2016-08-08 17:03:31
78 44843 Mini thumb faee909b16b97852326a80d05073deca minson123 23 1256 c++11 416 Bytes 2016-10-02 18:04:43
79 85368 Mini thumb 100 udchen 23 1324 c++11 472 Bytes 2017-10-19 22:00:30
80 62515 Mini thumb 1475843331 2599485099 n 1  cropped maple3142 23 1328 c++11 627 Bytes 2017-02-19 11:30:36
81 42327 Mini thumb output jddoia $\huge 南ことり$ 24 596 c++11 462 Bytes 2016-09-17 14:58:27
82 27352 Mini thumb hsnu2016 Adrien Wu 24 1276 c++11 694 Bytes 2015-11-18 08:35:26
83 42326 Mini thumb output jddoia $\huge 南ことり$ 25 596 c++11 464 Bytes 2016-09-17 14:57:21
84 88839 Mini thumb 100 Polaris 35 1276 c++11 397 Bytes 2017-11-05 22:59:43
85 86922 Mini thumb img 2281 FANGFANG 35 1292 c++11 670 Bytes 2017-10-25 13:51:00
86 85349 Mini thumb 13782220 1795972017288449 6621465508300442607 n YPL 36 1432 c++11 492 Bytes 2017-10-19 21:26:06
87 47454 Mini thumb 100 MiccWan 38 1284 c++11 500 Bytes 2016-10-18 19:08:18
88 51408 Mini thumb 13256084 586696041494496 4583158325939681854 n iloveIMO 38 1364 c++11 520 Bytes 2016-11-10 11:57:29
89 79839 Mini thumb 100 huaishing 39 1280 c++11 780 Bytes 2017-09-19 10:48:10
90 49841 Mini thumb tumblr nlxw0sxc2d1unbsixo1 540 Trash 39 1288 c++11 538 Bytes 2016-11-01 21:20:42
91 51410 Mini thumb head icon bb 39 1368 c++11 518 Bytes 2016-11-10 12:01:56
92 48709 Mini thumb 100 Ken 39 1372 c++11 620 Bytes 2016-10-24 18:17:45
93 49845 Mini thumb tumblr nlxw0sxc2d1unbsixo1 540 Trash 41 1284 c++11 496 Bytes 2016-11-01 21:27:01
94 84667 Mini thumb 100 貓右 41 3944 c++11 547 Bytes 2017-10-15 12:02:01
95 49844 Mini thumb tumblr nlxw0sxc2d1unbsixo1 540 Trash 42 1284 c++11 540 Bytes 2016-11-01 21:26:30
96 28115 Mini thumb 5 1455796556570 StarWing 42 1368 c++11 830 Bytes 2015-12-16 17:42:16
97 28123 Mini thumb 10622798 958127070879663 8606886173751647255 n Teemo 43 1272 c++11 631 Bytes 2015-12-16 20:50:14
98 86920 Mini thumb img 2281 FANGFANG 43 1296 c++11 702 Bytes 2017-10-25 13:47:52
99 51188 Mini thumb p lawfung 43 1356 c++11 585 Bytes 2016-11-08 21:01:20
100 96108 Mini thumb 100 hello 45 1280 c++11 882 Bytes 2018-01-16 19:57:48
101 79849 Mini thumb 100 huaishing 45 1284 c++11 461 Bytes 2017-09-19 10:58:58
102 27349 Mini thumb hsnu2016 Adrien Wu 46 1272 c++11 613 Bytes 2015-11-18 08:32:31
103 16974 Mini thumb 100 dianyo 46 1276 c++11 655 Bytes 2015-07-21 00:37:02
104 27423 Mini thumb q7wim SPS 47 1268 c++11 513 Bytes 2015-11-18 12:27:55
105 51409 Mini thumb head icon bb 47 1368 c++11 518 Bytes 2016-11-10 12:00:02
106 17838 Mini thumb 100 joijsek 50 1356 c++11 596 Bytes 2015-08-22 00:17:24
107 1454 Mini thumb ya2 赤ずきんチャチャ 161 1268 c++11 850 Bytes 2014-09-15 00:33:44
108 79825 Mini thumb img 5621 JiaJiaWu 184 1324 c++11 850 Bytes 2017-09-19 10:35:46
109 79804 Mini thumb 100 $e^{r^d}1$ 307 1280 c++11 622 Bytes 2017-09-19 09:45:30
110 72587 Mini thumb cover HanaYukii 503 1264 c++11 948 Bytes 2017-07-10 10:32:51
111 28119 Mini thumb w1h4m7 sheep 558 1264 c++11 609 Bytes 2015-12-16 18:13:08
112 34003 Mini thumb 100 a4911 586 1272 c++11 884 Bytes 2016-03-26 15:41:58
113 68278 Mini thumb xmym4kk ianCK 676 1136 c++11 919 Bytes 2017-04-20 21:28:14