Rank # Submitter Time (ms) Memory (KiB) Compiler Code Length Achieved Time
1 46403 Mini thumb hsnu2016 Adrien Wu 0 408 c 198 Bytes 2016-10-11 00:37:45
2 69527 Mini thumb 884 tac 6gs ph 6 cup multi functional cooker bert 0 468 c++11 210 Bytes 2017-05-17 20:03:53
3 69526 Mini thumb 884 tac 6gs ph 6 cup multi functional cooker bert 0 468 c++11 213 Bytes 2017-05-17 20:03:02
4 69521 Mini thumb 884 tac 6gs ph 6 cup multi functional cooker bert 0 468 c 228 Bytes 2017-05-17 19:00:43
5 13925 Mini thumb gg <p>0w1</p> 0 488 c++11 310 Bytes 2015-03-30 20:01:17
6 62417 Mini thumb xmym4kk ianCK 0 496 c++11 100 Bytes 2017-02-18 21:13:11
7 72625 Mini thumb  smallbird 0 500 c++11 104 Bytes 2017-07-10 16:05:00
8 59116 Mini thumb  Wei恩 0 500 c++11 163 Bytes 2017-01-27 14:00:40
9 69636 Mini thumb output jddoia $\huge 南ことり$ 0 504 c++11 86 Bytes 2017-05-21 01:21:33
10 69517 Mini thumb 884 tac 6gs ph 6 cup multi functional cooker bert 0 504 c++11 86 Bytes 2017-05-17 18:51:15
11 62415 Mini thumb xmym4kk ianCK 0 504 c++11 86 Bytes 2017-02-18 21:07:57
12 69516 Mini thumb 884 tac 6gs ph 6 cup multi functional cooker bert 0 504 c++11 89 Bytes 2017-05-17 18:50:17
13 53024 Mini thumb head icon bb 0 504 c 90 Bytes 2016-11-27 10:45:52
14 72855 Mini thumb  smallbird 0 504 c++11 91 Bytes 2017-07-12 16:25:21
15 69514 Mini thumb 884 tac 6gs ph 6 cup multi functional cooker bert 0 504 c++11 92 Bytes 2017-05-17 18:48:05
16 72626 Mini thumb  smallbird 0 504 c++11 92 Bytes 2017-07-10 16:05:29
17 69504 Mini thumb 884 tac 6gs ph 6 cup multi functional cooker bert 0 504 c++11 97 Bytes 2017-05-17 18:38:56
18 69505 Mini thumb 884 tac 6gs ph 6 cup multi functional cooker bert 0 504 c++11 99 Bytes 2017-05-17 18:40:54
19 69515 Mini thumb 884 tac 6gs ph 6 cup multi functional cooker bert 0 504 c++11 102 Bytes 2017-05-17 18:48:59
20 69635 Mini thumb output jddoia $\huge 南ことり$ 0 504 c++11 103 Bytes 2017-05-21 01:20:33
21 72624 Mini thumb  smallbird 0 504 c++11 103 Bytes 2017-07-10 16:03:27
22 69520 Mini thumb 884 tac 6gs ph 6 cup multi functional cooker bert 0 504 c++11 106 Bytes 2017-05-17 18:55:30
23 70199 Mini thumb 100 simon 0 504 c 118 Bytes 2017-05-30 10:41:15
24 74636 Mini thumb 100 貓右 0 504 c++11 135 Bytes 2017-08-04 22:07:51
25 68885 Mini thumb 100 b0913434300 0 504 c++11 144 Bytes 2017-04-29 17:41:02
26 55266 Mini thumb 100 huangyaoting 0 504 c++11 148 Bytes 2016-12-14 17:29:31
27 29600 Mini thumb 100 han 0 504 c++11 158 Bytes 2016-02-12 20:31:50
28 35916 Mini thumb 100 小雨 0 504 c++11 171 Bytes 2016-05-20 23:43:19
29 67702 Mini thumb 100 youngle 0 504 c 193 Bytes 2017-04-17 10:22:55
30 70125 Mini thumb giphy vs_noob 0 504 c++11 200 Bytes 2017-05-29 13:13:11
31 29268 Mini thumb 100 Waiting 0 504 c++11 210 Bytes 2016-02-01 16:43:50
32 58652 Mini thumb 100 stanleyotz 0 504 c 211 Bytes 2017-01-23 10:16:59
33 9061 Mini thumb 100 kakalan123 0 508 c++11 182 Bytes 2015-02-11 00:24:29
34 2473 Mini thumb 100 starshunter 0 508 c++11 209 Bytes 2014-09-22 09:32:51
35 9450 Mini thumb 100 hyouneko 0 508 c++11 236 Bytes 2015-02-17 06:17:00
36 13907 Mini thumb gg <p>0w1</p> 0 508 c++11 316 Bytes 2015-03-30 19:51:22
37 13918 Mini thumb gg <p>0w1</p> 0 508 c++11 324 Bytes 2015-03-30 19:57:53
38 13405 Mini thumb 100 Xianter 0 512 c++11 146 Bytes 2015-03-27 16:34:39
39 16012 Mini thumb 100 PeiPei 0 512 c++11 224 Bytes 2015-05-22 13:45:13
40 13897 Mini thumb gg <p>0w1</p> 0 512 c++11 352 Bytes 2015-03-30 19:42:12
41 13905 Mini thumb gg <p>0w1</p> 0 512 c++11 378 Bytes 2015-03-30 19:48:24
42 13906 Mini thumb gg <p>0w1</p> 0 512 c++11 382 Bytes 2015-03-30 19:49:21
43 13893 Mini thumb gg <p>0w1</p> 0 512 c++11 442 Bytes 2015-03-30 19:40:32
44 13891 Mini thumb gg <p>0w1</p> 0 512 c++11 453 Bytes 2015-03-30 19:39:26
45 46400 Mini thumb hsnu2016 Adrien Wu 1 408 c 198 Bytes 2016-10-11 00:34:53
46 46394 Mini thumb hsnu2016 Adrien Wu 1 408 c 206 Bytes 2016-10-11 00:30:28
47 69525 Mini thumb 884 tac 6gs ph 6 cup multi functional cooker bert 1 468 c++11 212 Bytes 2017-05-17 20:00:34
48 69503 Mini thumb 884 tac 6gs ph 6 cup multi functional cooker bert 1 500 c++11 92 Bytes 2017-05-17 18:34:20
49 69510 Mini thumb 884 tac 6gs ph 6 cup multi functional cooker bert 1 500 c++11 98 Bytes 2017-05-17 18:43:12
50 45913 Mini thumb 100 sakuya 1 500 c++11 149 Bytes 2016-10-07 02:17:34
51 62418 Mini thumb xmym4kk ianCK 1 500 c++11 152 Bytes 2017-02-18 21:17:58
52 70198 Mini thumb 100 simon 1 500 c++11 203 Bytes 2017-05-30 10:36:55
53 72629 Mini thumb  smallbird 1 504 c++11 89 Bytes 2017-07-10 16:08:52
54 72628 Mini thumb  smallbird 1 504 c++11 92 Bytes 2017-07-10 16:06:59
55 69511 Mini thumb 884 tac 6gs ph 6 cup multi functional cooker bert 1 504 c++11 101 Bytes 2017-05-17 18:45:04
56 35548 Mini thumb 100 excfergodst 1 504 c++11 105 Bytes 2016-04-27 22:01:29
57 57740 Mini thumb 343jksfld ltf0501 1 504 c++11 115 Bytes 2017-01-11 11:51:35
58 56102 Mini thumb 100 fejai 1 504 c++11 151 Bytes 2016-12-22 00:33:18
59 28146 Mini thumb 100 hsuanhsuan 1 504 c 156 Bytes 2015-12-18 15:19:38
60 73808 Mini thumb 100 JiaHongLin 1 504 c++11 199 Bytes 2017-07-21 22:45:38
61 53043 Mini thumb  Posen 1 504 c++11 227 Bytes 2016-11-27 19:29:28
62 79152 Mini thumb 100 渕渕渕渕渕渕渕渕渕渕渕渕 1 504 c++11 3.58 KB 2017-09-13 19:22:45
63 54087 Mini thumb original GoroShigano 1 508 c++11 172 Bytes 2016-12-09 15:57:21
64 11863 Mini thumb dancing banana kevinorjohn 1 512 c++11 112 Bytes 2015-03-13 21:04:44
65 91928 Mini thumb 100 freshman0213 1 512 c++11 172 Bytes 2017-12-08 10:53:38
66 88329 Mini thumb 13935021 1599974383634602 4568545174436947617 n lsb 1 512 c++11 192 Bytes 2017-11-01 22:06:09
67 11131 Mini thumb 100 亡者貞德 1 512 c++11 197 Bytes 2015-03-07 13:38:58
68 10467 Mini thumb 100 ej0cl6 1 512 c++11 233 Bytes 2015-03-02 16:37:45
69 11105 Mini thumb 100 TreapKing 1 512 c++11 242 Bytes 2015-03-07 11:34:05
70 13904 Mini thumb gg <p>0w1</p> 1 512 c++11 374 Bytes 2015-03-30 19:47:48
71 13892 Mini thumb gg <p>0w1</p> 1 512 c++11 461 Bytes 2015-03-30 19:40:03
72 46402 Mini thumb hsnu2016 Adrien Wu 2 408 c 198 Bytes 2016-10-11 00:36:00
73 46396 Mini thumb hsnu2016 Adrien Wu 2 408 c 204 Bytes 2016-10-11 00:31:36
74 13924 Mini thumb gg <p>0w1</p> 2 492 c++11 310 Bytes 2015-03-30 20:00:55
75 82365 Mini thumb 100 pxh 2 496 c++11 262 Bytes 2017-09-29 20:52:07
76 29166 Mini thumb 100 kochun 2 500 c++11 157 Bytes 2016-01-29 11:58:11
77 36376 Mini thumb 100 1212111222 2 504 c++11 85 Bytes 2016-06-17 10:29:14
78 72865 Mini thumb tumblr o4gooxhndv1sfqz8qo6 r1 500 EGOIST 2 504 c++11 88 Bytes 2017-07-12 16:37:30
79 72854 Mini thumb  smallbird 2 504 c++11 91 Bytes 2017-07-12 16:24:37
80 72856 Mini thumb 100 nice milk 2 504 c++11 94 Bytes 2017-07-12 16:25:49
81 51997 Mini thumb 100 danielhuang 2 504 c++11 97 Bytes 2016-11-15 20:53:07
82 69509 Mini thumb 884 tac 6gs ph 6 cup multi functional cooker bert 2 504 c++ 97 Bytes 2017-05-17 18:42:32
83 69512 Mini thumb 884 tac 6gs ph 6 cup multi functional cooker bert 2 504 c++11 99 Bytes 2017-05-17 18:46:11
84 52337 Mini thumb 8qbfbv4 baluteshih 2 504 c++11 104 Bytes 2016-11-17 22:59:35
85 72852 Mini thumb 100 nice milk 2 504 c++11 105 Bytes 2017-07-12 15:49:52
86 69519 Mini thumb 884 tac 6gs ph 6 cup multi functional cooker bert 2 504 c++11 109 Bytes 2017-05-17 18:54:14
87 49164 Mini thumb 13256084 586696041494496 4583158325939681854 n iloveIMO 2 504 c++11 110 Bytes 2016-10-28 11:19:07
88 74953 Mini thumb b7d7075a c40c 494c b69f 18538eba5ed3.jpg. cb322494429 sr300 300 HALO 2 504 c++11 147 Bytes 2017-08-09 16:00:05
89 57575 Mini thumb 19458257 810959779053378 1871830340 n Mooncy@kappa 2 504 c++11 157 Bytes 2017-01-08 16:58:29
90 37477 nini 2 504 c++11 182 Bytes 2016-07-23 14:23:20
91 35915 Mini thumb 100 小雨 2 504 c++11 183 Bytes 2016-05-20 23:41:34
92 36434 Mini thumb 100 elm 2 504 c 186 Bytes 2016-06-21 22:05:53
93 42535 Mini thumb giphy Ericcia 2 504 c++11 211 Bytes 2016-09-21 20:47:45
94 37694 Mini thumb 100 excfergodst 2 504 c++11 225 Bytes 2016-08-02 16:37:13
95 55415 Mini thumb 100 Parker 2 504 c++11 231 Bytes 2016-12-15 17:51:03
96 13920 Mini thumb gg <p>0w1</p> 2 504 c++11 361 Bytes 2015-03-30 19:58:45
97 29346 Mini thumb 100 eiffel 2 508 c++11 190 Bytes 2016-02-03 18:45:47
98 28590 Mini thumb 100 Motivation 2 508 c++11 201 Bytes 2016-01-18 16:47:02
99 13908 Mini thumb gg <p>0w1</p> 2 508 c++11 210 Bytes 2015-03-30 19:52:07
100 16410 Mini thumb 100 momo 2 508 c++11 227 Bytes 2015-06-09 15:24:50
101 13890 Mini thumb gg <p>0w1</p> 2 508 c++11 231 Bytes 2015-03-30 19:36:53
102 90891 Mini thumb 100 陳魚超強 2 508 c++11 243 Bytes 2017-11-26 01:19:49
103 9163 Mini thumb  嚕嚕 2 512 c++11 97 Bytes 2015-02-13 11:28:06
104 86992 Mini thumb 100 青い猫 2 512 c++11 119 Bytes 2017-10-25 15:53:58
105 87649 Mini thumb 100 titusjgr 2 512 c++11 135 Bytes 2017-10-27 23:16:27
106 16939 Mini thumb 100 NOMcc 2 512 c++11 170 Bytes 2015-07-19 15:04:53
107 12947 Mini thumb 537819 182187811932250 669508120 n d5336 1399277025622 gtyuse 2 512 c++11 199 Bytes 2015-03-21 23:12:45
108 46398 Mini thumb hsnu2016 Adrien Wu 3 408 c 198 Bytes 2016-10-11 00:32:31
109 46395 Mini thumb hsnu2016 Adrien Wu 3 408 c 204 Bytes 2016-10-11 00:31:21
110 69524 Mini thumb 884 tac 6gs ph 6 cup multi functional cooker bert 3 468 c++11 223 Bytes 2017-05-17 19:58:23
111 13922 Mini thumb gg <p>0w1</p> 3 492 c++11 355 Bytes 2015-03-30 19:59:46
112 28250 Mini thumb 100 nike 3 500 c++11 127 Bytes 2015-12-26 14:08:46
113 72853 Mini thumb 100 nice milk 3 504 c++11 94 Bytes 2017-07-12 16:22:15
114 63257 Mini thumb 100 JiaFong 3 504 c++11 123 Bytes 2017-02-23 13:22:02
115 36130 Mini thumb 100 johnchen902 3 504 c++11 134 Bytes 2016-05-31 13:22:58
116 29239 Mini thumb booboo niorehkids 3 504 c 146 Bytes 2016-01-31 19:58:22
117 35917 Mini thumb 100 小雨 3 504 c++11 147 Bytes 2016-05-20 23:45:23
118 71892 Mini thumb 100 貝納頌 3 504 c 160 Bytes 2017-07-03 12:14:22
119 64573 Mini thumb 100 howardnbsm 3 504 c++11 163 Bytes 2017-03-09 23:47:34
120 79148 Mini thumb 100 渕渕渕渕渕渕渕渕渕渕渕渕 3 504 c++11 167 Bytes 2017-09-13 18:42:24
121 35918 Mini thumb 100 小雨 3 504 c 169 Bytes 2016-05-20 23:46:02
122 71446 Mini thumb 100 MinamiKotori 3 504 c++11 179 Bytes 2017-06-25 06:12:04
123 60413 Mini thumb 100 sine wu 3 504 c++11 181 Bytes 2017-02-05 19:22:15
124 38998 Mini thumb giphy 1 實中34th的一個人 3 504 c++11 182 Bytes 2016-09-05 22:08:34
125 37792 Mini thumb 100 EBM 3 504 c 190 Bytes 2016-08-08 10:38:51
126 38150 Mini thumb 20061214110023 YUCSH++ 3 504 c++11 222 Bytes 2016-08-18 12:20:36
127 77505 Mini thumb 100 HaramBAE 3 504 c++11 240 Bytes 2017-09-10 12:20:07
128 28650 Mini thumb 100 kakaka 3 504 c++11 420 Bytes 2016-01-22 02:36:21
129 28954 Mini thumb 100 kakaka 3 504 c++11 504 Bytes 2016-01-26 22:57:05
130 9070 Mini thumb funny avengers gif america ass 呵呵好喔 3 512 c 111 Bytes 2015-02-11 12:57:25
131 18039 Mini thumb 100 $SCJ$ 3 512 c++11 113 Bytes 2015-08-27 10:43:28
132 16936 Mini thumb 100 Yug 3 512 c 150 Bytes 2015-07-18 23:22:30
133 15020 Mini thumb 9ftjimr 別玩judge了好不好 3 512 c++11 150 Bytes 2015-04-27 07:51:20
134 8294 Mini thumb 04066817c6c8db530007326ef86c0bd2 yuchan 3 512 c++11 173 Bytes 2015-01-24 03:57:18
135 95786 Mini thumb 100 裘莉 3 512 c++11 179 Bytes 2018-01-11 19:58:06
136 10532 Mini thumb 100 shawn 3 512 c++11 192 Bytes 2015-03-03 12:43:56
137 83912 Mini thumb 100 GODS 3 512 c++11 275 Bytes 2017-10-10 16:11:25
138 9598 Mini thumb 100 kawa 3 512 c++11 290 Bytes 2015-02-18 16:24:49
139 46393 Mini thumb hsnu2016 Adrien Wu 4 408 c 254 Bytes 2016-10-11 00:28:49
140 82364 Mini thumb 100 pxh 4 496 c++11 1.83 KB 2017-09-29 20:50:22
141 72858 Mini thumb 100 nice milk 4 500 c++11 94 Bytes 2017-07-12 16:26:24
142 62423 Mini thumb xmym4kk ianCK 4 500 c++11 113 Bytes 2017-02-18 21:32:12
143 72867 Mini thumb tumblr o4gooxhndv1sfqz8qo6 r1 500 EGOIST 4 504 c++ 88 Bytes 2017-07-12 16:38:01
144 28373 Mini thumb giphy Ericcia 4 504 c++11 102 Bytes 2016-01-06 11:39:03
145 36500 Mini thumb photo MartianSheep 4 504 c++11 107 Bytes 2016-06-30 16:18:53
146 28515 Mini thumb 100 DADA 4 504 c++11 110 Bytes 2016-01-12 01:09:05
147 48693 Mini thumb 100 shaungo 4 504 c++11 115 Bytes 2016-10-24 15:13:08
148 59493 Mini thumb 100 RDTopTop 4 504 c++11 117 Bytes 2017-01-30 11:10:22
149 35547 Mini thumb 100 excfergodst 4 504 c++11 125 Bytes 2016-04-27 22:00:54
150 76184 Mini thumb 100 Xiaojie 4 504 c 135 Bytes 2017-08-26 15:32:53
151 75620 Mini thumb tan2 skylinebaby 4 504 c++11 144 Bytes 2017-08-20 16:55:42
152 35734 Mini thumb 100 $\boxed{\J}$ 4 504 c++11 148 Bytes 2016-05-16 20:03:27
153 79268 Mini thumb 1246904 //i amcpdog 4 504 c++11 196 Bytes 2017-09-14 15:40:27
154 31679 Mini thumb 100 Howard 4 504 c++11 197 Bytes 2016-03-09 18:31:05
155 43001 Mini thumb 100 danieltzeng 4 504 c++11 212 Bytes 2016-09-26 12:56:27
156 79145 Mini thumb 100 渕渕渕渕渕渕渕渕渕渕渕渕 4 504 c++11 311 Bytes 2017-09-13 18:34:12
157 79153 Mini thumb 100 渕渕渕渕渕渕渕渕渕渕渕渕 4 504 c++11 3.58 KB 2017-09-13 19:23:04
158 79154 Mini thumb 100 渕渕渕渕渕渕渕渕渕渕渕渕 4 504 c++11 3.58 KB 2017-09-13 19:23:45
159 72861 Mini thumb tumblr o4gooxhndv1sfqz8qo6 r1 500 EGOIST 4 508 c 110 Bytes 2017-07-12 16:35:45
160 72862 Mini thumb tumblr o4gooxhndv1sfqz8qo6 r1 500 EGOIST 4 508 c 110 Bytes 2017-07-12 16:36:04
161 72860 Mini thumb tumblr o4gooxhndv1sfqz8qo6 r1 500 EGOIST 4 508 c 112 Bytes 2017-07-12 16:35:29
162 2648 Mini thumb square 20130817033740 alice schuberg Jason 4 508 c++11 116 Bytes 2014-09-23 13:56:43
163 2238 Mini thumb tmp music960633 4 508 c++11 343 Bytes 2014-09-19 22:53:32
164 92403 Mini thumb 1475843331 2599485099 n 1 cropped maple3142 4 512 c++11 108 Bytes 2017-12-12 21:03:45
165 19932 Mini thumb 100 Eric 4 512 c++11 128 Bytes 2015-09-18 09:45:52
166 92995 Mini thumb xmym4kk ianCK 4 512 c++11 156 Bytes 2017-12-16 19:19:54
167 89025 Mini thumb 100 我愛大老爹 4 512 c++11 169 Bytes 2017-11-07 20:07:39
168 36135 Mini thumb 100 johnchen902 4 512 c++11 173 Bytes 2016-05-31 13:56:34
169 90635 Mini thumb 100 cjj 4 512 c++11 191 Bytes 2017-11-24 13:46:31
170 46399 Mini thumb hsnu2016 Adrien Wu 5 408 c 198 Bytes 2016-10-11 00:33:21
171 76055 Mini thumb 884 tac 6gs ph 6 cup multi functional cooker bert 5 468 c 211 Bytes 2017-08-25 13:39:10
172 214 Mini thumb rezero Re Zero 5 472 c++11 419 Bytes 2014-08-13 18:21:26
173 8803 Mini thumb funny avengers gif america ass 呵呵好喔 5 496 c 1.42 KB 2015-02-03 15:45:39
174 72857 Mini thumb 100 nice milk 5 504 c++11 94 Bytes 2017-07-12 16:26:07
175 60412 Mini thumb 100 sine wu 5 504 c++11 123 Bytes 2017-02-05 19:20:18
176 28111 Mini thumb 100 橙炎紫冰 5 504 c++11 217 Bytes 2015-12-16 14:45:50
177 8124 Mini thumb output jddoia $\huge 南ことり$ 5 508 c++11 76 Bytes 2015-01-20 17:08:32
178 484 Mini thumb avatar double0 5 508 c++11 90 Bytes 2014-08-22 12:20:57
179 3497 Mini thumb aaa 廢物智障 5 508 c++ 107 Bytes 2014-10-02 19:14:47
180 17 Mini thumb 100 蚯蚓 5 508 c++11 114 Bytes 2014-08-12 19:23:35
181 324 Mini thumb index ..... jo4 5 508 c++11 133 Bytes 2014-08-18 09:34:36
182 604 Mini thumb xx applestyle jackyliuxx 5 508 c++11 144 Bytes 2014-08-26 12:30:52
183 3098 Mini thumb 100 calvin9403 5 508 c++11 159 Bytes 2014-09-29 09:23:37
184 126 Mini thumb f355836eddc451da1b2a1136b7fd5266d216328b 魔法偽娘帕秋莉 5 508 c++11 159 Bytes 2014-08-13 13:01:09
185 2506 Mini thumb 100 貓貓030 5 508 c++11 162 Bytes 2014-09-22 13:45:31
186 194 Mini thumb rezero Re Zero 5 508 c++11 165 Bytes 2014-08-13 17:53:49
187 199 Mini thumb rezero Re Zero 5 508 c++11 165 Bytes 2014-08-13 18:05:09
188 202 Mini thumb rezero Re Zero 5 508 c++11 165 Bytes 2014-08-13 18:11:41
189 333 Mini thumb 100 Ron Lee 5 508 c++11 169 Bytes 2014-08-18 11:48:29
190 896 Mini thumb 100 Hank0001 5 508 c++11 194 Bytes 2014-08-31 12:56:28
191 21769 nonickname 5 508 c++11 208 Bytes 2015-09-28 19:23:48
192 14619 Mini thumb 100 nctufox 5 508 c++ 323 Bytes 2015-04-15 14:20:52
193 8123 Mini thumb output jddoia $\huge 南ことり$ 5 512 c++11 76 Bytes 2015-01-20 17:07:18
194 20963 Chi_Chi_Yang 5 512 c++11 80 Bytes 2015-09-23 11:18:38
195 20964 Chi Yang 5 512 c++11 80 Bytes 2015-09-23 11:18:44
196 5852 Mini thumb funny avengers gif america ass 呵呵好喔 5 512 c 86 Bytes 2014-11-04 09:44:21
197 16629 Mini thumb 100 yao99 5 512 c++11 88 Bytes 2015-06-25 03:36:45
198 4472 Mini thumb 100 oberon 5 512 c++11 92 Bytes 2014-10-10 22:17:32
199 19672 Mini thumb b7d7075a c40c 494c b69f 18538eba5ed3.jpg. cb322494429 sr300 300 HALO 5 512 c++11 92 Bytes 2015-09-15 19:14:43
200 8799 Mini thumb 1459258 741048609260959 1866835843 n WarZ 5 512 c++11 98 Bytes 2015-02-03 14:21:20
201 25132 Mini thumb sheep people 5 512 c++11 103 Bytes 2015-10-19 18:08:09
202 5007 Mini thumb 561960 272580696159024 570435028 n 吳宗達 5 512 c++11 107 Bytes 2014-10-23 17:40:45
203 8121 Mini thumb output jddoia $\huge 南ことり$ 5 512 c++11 107 Bytes 2015-01-20 17:04:38
204 94001 Mini thumb 100 Master0101 5 512 c++ 109 Bytes 2017-12-22 15:40:01
205 24845 Mini thumb 100 billhung56 5 512 c++11 111 Bytes 2015-10-12 20:28:27
206 19831 Mini thumb avatar akira akira 5 512 c++11 118 Bytes 2015-09-17 14:55:10
207 15917 Mini thumb 100 Allen Hu 5 512 c++ 123 Bytes 2015-05-19 21:42:52
208 27072 Mini thumb hsnu2016 Adrien Wu 5 512 c++11 132 Bytes 2015-11-08 21:24:00
209 27071 Mini thumb hsnu2016 Adrien Wu 5 512 c 139 Bytes 2015-11-08 21:20:38
210 5036 Mini thumb 100 wow 5 512 c++11 144 Bytes 2014-10-24 00:21:51
211 5867 Mini thumb 100 IPJ 5 512 c++11 148 Bytes 2014-11-04 11:29:49
212 19826 beginner 5 512 c++11 151 Bytes 2015-09-17 12:06:53
213 7600 Mini thumb 5b3 Nekosyndrome 5 512 c++ 153 Bytes 2015-01-19 22:02:11
214 7603 Mini thumb 5b3 Nekosyndrome 5 512 c++ 153 Bytes 2015-01-19 22:05:01
215 7605 Mini thumb 5b3 Nekosyndrome 5 512 c++ 153 Bytes 2015-01-19 22:07:03
216 15633 Mini thumb 100 瀚瀚365sis 5 512 c++11 156 Bytes 2015-05-11 13:08:15
217 15508 Mini thumb 1185786 498834483542926 852186919 n aalexx 5 512 c++11 161 Bytes 2015-05-07 15:37:08
218 27013 Mini thumb 100 petjelinux 5 512 c 171 Bytes 2015-11-08 01:38:22
219 14637 Mini thumb 100 yang 5 512 c 173 Bytes 2015-04-15 18:52:24
220 24249 Mini thumb 100 Unamed 5 512 c++11 174 Bytes 2015-10-07 16:29:29
221 20955 Mini thumb  MO 5 512 c++11 175 Bytes 2015-09-23 11:07:59
222 20958 Mini thumb tumblr o4gooxhndv1sfqz8qo6 r1 500 EGOIST 5 512 c++11 175 Bytes 2015-09-23 11:09:20
223 36136 Mini thumb 100 johnchen902 5 512 c++11 176 Bytes 2016-05-31 13:56:54
224 14633 Mini thumb 100 nctufox 5 512 c++11 177 Bytes 2015-04-15 18:46:24
225 94286 Mini thumb 100 w4ynebbcola 5 512 c++11 177 Bytes 2017-12-24 17:22:48
226 15572 Mini thumb 100 seanhung21 5 512 c++11 179 Bytes 2015-05-08 20:22:38
227 18089 Mini thumb 20061214110023 YUCSH++ 5 512 c++11 174 Bytes 2015-08-28 14:35:14
228 27935 丁丁 5 512 c++11 181 Bytes 2015-12-07 14:54:33
229 5065 Mini thumb booboo niorehkids 5 512 c++11 185 Bytes 2014-10-24 11:32:48
230 18472 Mini thumb kotori dash LoveLiver 5 512 c 191 Bytes 2015-09-07 23:20:39
231 3562 Mini thumb 10711970 523957384414762 14830415 o eopXD 5 512 c++11 191 Bytes 2014-10-04 10:56:10
232 4546 Mini thumb 100 73T= 5 512 c 201 Bytes 2014-10-13 00:18:41
233 15471 Mini thumb 100 QQ 5 512 c++11 203 Bytes 2015-05-06 19:14:11
234 5628 Mini thumb 100 benson 5 512 c++11 203 Bytes 2014-10-30 22:43:03
235 4962 Mini thumb 100 920262 5 512 c++11 209 Bytes 2014-10-23 11:42:13
236 18087 Mini thumb 20061214110023 YUCSH++ 5 512 c++11 210 Bytes 2015-08-28 14:30:30
237 14620 Mini thumb 100 nctufox 5 512 c++ 216 Bytes 2015-04-15 14:24:25
238 17967 Mini thumb 20061214110023 YUCSH++ 5 512 c++11 232 Bytes 2015-08-25 16:29:00
239 14285 Mini thumb 100 a127000555 5 512 c++11 301 Bytes 2015-04-06 23:32:35
240 14623 Mini thumb 100 nctufox 5 512 c++ 325 Bytes 2015-04-15 15:00:15
241 18359 Mini thumb 20061214110023 YUCSH++ 5 600 c++11 166 Bytes 2015-09-03 16:59:48
242 58701 Mini thumb 100 daniel920712 5 1180 c++11 189 Bytes 2017-01-24 08:55:30
243 58306 Mini thumb stripe 1 RE自動機 5 1180 c++11 191 Bytes 2017-01-21 11:22:34
244 29566 Mini thumb 100 FCi 5 1180 c++11 208 Bytes 2016-02-11 01:26:03
245 77078 Mini thumb 100 secC 5 1180 c++11 230 Bytes 2017-09-05 20:13:52
246 75798 Mini thumb 100 quan0715 5 1180 c++11 240 Bytes 2017-08-22 17:24:37
247 45945 Mini thumb 100 HMTD_Taiwan 5 1180 c++11 240 Bytes 2016-10-07 09:43:47
248 21272 OAlienO 5 1180 c++11 250 Bytes 2015-09-23 21:02:59
249 70545 Mini thumb 100 quan 5 1180 c++11 252 Bytes 2017-06-05 19:17:09
250 50649 Mini thumb 100 IanWong 5 1180 c++11 268 Bytes 2016-11-05 00:59:28
251 62654 Mini thumb 100 自動答案 5 1180 c++11 272 Bytes 2017-02-20 01:18:36
252 46784 Mini thumb 100 sec 5 1180 c++11 305 Bytes 2016-10-15 11:29:26
253 18573 Mini thumb 100 Yeeeeee 5 1184 c++11 198 Bytes 2015-09-10 19:20:08
254 49779 Mini thumb 100 Choder 5 1184 c++11 297 Bytes 2016-11-01 08:36:47
255 9528 Mini thumb cbd 陳柏叡(CBD) 5 1188 c++11 93 Bytes 2015-02-17 19:59:41
256 15000 Mini thumb 100 andy3466 5 1188 c++11 104 Bytes 2015-04-26 16:48:29
257 14327 Mini thumb 100 Eason 5 1188 c++11 106 Bytes 2015-04-08 19:04:49
258 11842 Mini thumb 100 Jackie22Chen 5 1188 c++11 117 Bytes 2015-03-13 14:48:57
259 13817 Mini thumb blackbase cos10719 5 1188 c++11 119 Bytes 2015-03-29 22:04:46
260 13398 Mini thumb 100 peanut 5 1188 c++11 131 Bytes 2015-03-27 16:07:50
261 2937 Mini thumb  Domen Su 5 1188 c++11 134 Bytes 2014-09-28 10:04:27
262 9076 Mini thumb 100 littleprince 5 1188 c++11 135 Bytes 2015-02-11 16:30:50
263 4532 Mini thumb 100 helloha 5 1188 c++11 147 Bytes 2014-10-12 19:00:30
264 8982 Mini thumb  忍野ヤン 5 1188 c++11 163 Bytes 2015-02-07 12:58:26
265 13389 Mini thumb 100 Jack34672 5 1188 c++11 164 Bytes 2015-03-27 15:52:04
266 9339 Mini thumb 48201280 p0 Sylveon 5 1188 c++11 171 Bytes 2015-02-16 16:24:15
267 10090 Mini thumb 100 Na Kao 5 1188 c++11 185 Bytes 2015-02-25 22:42:30
268 13110 Mini thumb emilia rsabcmoi 5 1188 c++11 198 Bytes 2015-03-25 21:04:49
269 13757 Mini thumb himoto bean 5 1188 c++11 201 Bytes 2015-03-28 20:42:38
270 9065 Mini thumb 100 pilgrimallen 5 1188 c++11 203 Bytes 2015-02-11 11:26:57
271 16471 Mini thumb 100 LeeLin 5 1188 c++11 209 Bytes 2015-06-10 21:25:32
272 16436 Mini thumb 100 Pudding 5 1188 c++11 211 Bytes 2015-06-09 20:11:53
273 9053 Mini thumb 100 vincent 5 1188 c++11 271 Bytes 2015-02-10 16:52:38
274 9182 Mini thumb 100 ethanl0518 5 1188 c++11 296 Bytes 2015-02-13 14:32:19
275 9327 Mini thumb 100 TEST99 5 1188 c++11 316 Bytes 2015-02-16 10:31:06
276 9328 Mini thumb 100 Anonymous 5 1188 c++11 316 Bytes 2015-02-16 10:32:11
277 11104 Mini thumb 229398 410655409053460 1124860636 n snoopy 5 1188 c++11 385 Bytes 2015-03-07 11:29:34
278 10079 Mini thumb 100 Compeador 5 1188 c++11 447 Bytes 2015-02-25 20:02:37
279 28969 Mini thumb 100 Crazy3.TW 5 1192 c++11 127 Bytes 2016-01-26 23:11:25
280 28309 Mini thumb 100 ee 5 1192 c++11 132 Bytes 2015-12-31 11:00:16
281 12251 Mini thumb 100 chanhanyi 5 1192 c++11 132 Bytes 2015-03-18 00:19:31
282 27479 Mini thumb 100 Ken 5 1192 c++11 143 Bytes 2015-11-18 19:40:13
283 19900 小波塊 5 1192 c++11 144 Bytes 2015-09-18 08:58:48
284 29266 Mini thumb hqdefault Vincent Lin 5 1192 c++11 151 Bytes 2016-02-01 15:04:50
285 27855 Mini thumb nobody calls me tubby HahA 5 1192 c++11 181 Bytes 2015-12-03 21:04:17
286 28313 Mini thumb 100 清貧 5 1192 c++11 189 Bytes 2015-12-31 11:21:57
287 28810 Mini thumb 2131735 TzuWei 5 1192 c++11 214 Bytes 2016-01-25 12:23:34
288 16437 Mini thumb 100 Pudding 5 1192 c++11 221 Bytes 2015-06-09 20:12:40
289 13831 Mini thumb 100 helloworld 5 1192 c++11 269 Bytes 2015-03-29 22:44:03
290 69299 Mini thumb 100 SKH 5 1192 c++11 269 Bytes 2017-05-14 03:57:45
291 55794 Mini thumb 800px pmmmat42 rareone0602 5 1196 c++11 74 Bytes 2016-12-19 12:18:32
292 70727 Mini thumb 100 $e^{r^d}1$ 5 1196 c++11 99 Bytes 2017-06-10 20:05:19
293 37623 Mini thumb 100 golapibaba 5 1196 c++11 106 Bytes 2016-07-28 09:45:23
294 70429 Mini thumb 11212112 徐匯唐博彥 5 1196 c++11 109 Bytes 2017-06-02 13:00:22
295 69111 Mini thumb genji \(\Huge 源氏\) 5 1196 c++11 113 Bytes 2017-05-08 19:53:24
296 56834 Mini thumb 100 huaishing 5 1196 c++11 116 Bytes 2016-12-30 16:03:53
297 68582 Mini thumb 100 udchen 5 1196 c++11 116 Bytes 2017-04-25 12:23:31
298 56690 Mini thumb 100 yuichang 5 1196 c++11 122 Bytes 2016-12-28 12:41:45
299 63378 Mini thumb 100 chuan 5 1196 c++11 125 Bytes 2017-02-23 17:21:49
300 74984 Mini thumb profile photo 2 tang891228 5 1196 c++11 125 Bytes 2017-08-10 03:22:28
301 77323 Mini thumb 100 aoeuaoeu 5 1196 c++11 131 Bytes 2017-09-08 20:39:54
302 69352 Mini thumb 100 Salvage 5 1196 c++11 144 Bytes 2017-05-15 12:31:12
303 60856 Mini thumb 100 08446 5 1196 c++11 145 Bytes 2017-02-09 15:45:14
304 58307 Mini thumb stripe 1 RE自動機 5 1196 c++11 146 Bytes 2017-01-21 11:24:34
305 72937 Mini thumb 100 LoveSnow 5 1196 c++11 148 Bytes 2017-07-13 15:13:56
306 56767 Mini thumb 100 darkmoon 5 1196 c++11 151 Bytes 2016-12-29 15:25:41
307 75870 Mini thumb 100 藍與白X藍白拖 5 1196 c++11 160 Bytes 2017-08-22 22:09:34
308 68584 Mini thumb 100 jaff 5 1196 c++11 161 Bytes 2017-04-25 15:39:19
309 48402 Mini thumb 20061214110023 YUCSH++ 5 1196 c++11 165 Bytes 2016-10-22 00:53:21
310 58721 Mini thumb 100 解一題變長一公分 5 1196 c++11 165 Bytes 2017-01-24 11:11:51
311 52012 Mini thumb 100 daywater 5 1196 c++11 171 Bytes 2016-11-15 21:44:45
312 51103 Mini thumb images InIn 5 1196 c++11 171 Bytes 2016-11-08 16:56:03
313 69955 Mini thumb 100 leon2000 5 1196 c++11 173 Bytes 2017-05-27 23:25:37
314 48492 Mini thumb 100 PKPKPKPKPK 5 1196 c++11 173 Bytes 2016-10-23 00:15:16
315 50544 Mini thumb 100 Eddy 5 1196 c++11 175 Bytes 2016-11-04 12:57:16
316 29812 Mini thumb 100 ching 5 1196 c++11 176 Bytes 2016-02-20 01:19:49
317 56590 Mini thumb 100 Gendy 5 1196 c++11 178 Bytes 2016-12-27 14:25:35
318 35155 Mini thumb p lawfung 5 1196 c++11 179 Bytes 2016-04-20 21:47:54
319 69008 Mini thumb 100 Ga 5 1196 c++11 179 Bytes 2017-05-04 11:35:42
320 73240 Mini thumb 100 Austin Lin 5 1196 c++11 180 Bytes 2017-07-16 19:44:00
321 74753 Mini thumb 100 yeeeeeee 5 1196 c++11 183 Bytes 2017-08-07 00:18:03
322 38609 Mini thumb 100 laplace1111 5 1196 c++11 185 Bytes 2016-08-30 20:35:08
323 56738 Mini thumb 100 magenta 5 1196 c++11 197 Bytes 2016-12-28 21:21:25
324 50346 Mini thumb  Wei恩 5 1196 c++11 199 Bytes 2016-11-02 23:54:42
325 56285 Mini thumb 100 月月♪ 5 1196 c++11 200 Bytes 2016-12-24 03:37:15
326 76633 Mini thumb 100 Daedluz 5 1196 c++11 206 Bytes 2017-08-31 20:40:15
327 70190 Mini thumb 100 marmot0814 5 1196 c++11 209 Bytes 2017-05-30 10:03:44
328 41521 Mini thumb 100 blablabla 5 1196 c++11 215 Bytes 2016-09-13 18:09:25
329 56672 Mini thumb 100 henry 5 1196 c++11 216 Bytes 2016-12-27 23:02:30
330 51010 Mini thumb 100 linlin 5 1196 c++11 217 Bytes 2016-11-07 22:36:41
331 66063 Mini thumb 100 Jaxon 5 1196 c++11 219 Bytes 2017-03-27 22:12:19
332 41523 Mini thumb 100 snowman 5 1196 c++11 221 Bytes 2016-09-13 18:11:30
333 50347 Mini thumb  Wei恩 5 1196 c++11 226 Bytes 2016-11-02 23:55:42
334 67652 Mini thumb 100 mimi4826 5 1196 c++11 229 Bytes 2017-04-16 11:05:35
335 42788 Mini thumb 100 奶瓶 5 1196 c++11 235 Bytes 2016-09-24 17:46:36
336 70511 Mini thumb 644012 Hentai Rex 5 1196 c++11 242 Bytes 2017-06-04 15:06:31
337 68927 Mini thumb 100 markmarkchen 5 1196 c++11 253 Bytes 2017-04-30 16:29:01
338 56762 Mini thumb 100 blowing 5 1196 c++11 263 Bytes 2016-12-29 11:47:25
339 76736 Mini thumb 100 dis Soul 5 1196 c++11 271 Bytes 2017-09-02 10:59:35
340 63132 Mini thumb 100 chl 5 1196 c++11 276 Bytes 2017-02-22 17:06:11
341 57780 Mini thumb 100 ryona 5 1196 c++11 196 Bytes 2017-01-12 21:19:58
342 37374 Mini thumb 100 jemmy 5 1196 c++11 293 Bytes 2016-07-20 23:22:51
343 50429 Mini thumb 100 rrrrrrrr 5 1196 c++11 326 Bytes 2016-11-03 19:49:12
344 42548 Mini thumb 100 YHD 5 1200 c++11 234 Bytes 2016-09-22 11:43:49
345 80508 Mini thumb 100 煞氣@菜渣 5 1204 c++11 110 Bytes 2017-09-23 12:14:00
346 80402 Mini thumb 100 Polaris 5 1204 c++11 115 Bytes 2017-09-22 17:22:47
347 84842 Mini thumb 100 double 5 1204 c++11 123 Bytes 2017-10-16 20:05:43
348 84841 Mini thumb 100 double 5 1204 c++11 150 Bytes 2017-10-16 20:04:19
349 84757 Mini thumb 100 ponywang 5 1204 c++11 160 Bytes 2017-10-15 22:09:18
350 79546 Mini thumb 100 Letuverta 5 1204 c++11 203 Bytes 2017-09-16 01:46:42
351 56137 Mini thumb 100 xgamer 5 1204 c++11 226 Bytes 2016-12-22 12:20:32
352 5939 Mini thumb 100 jd3 5 1228 c++11 183 Bytes 2014-11-06 00:48:22
353 5938 Mini thumb 100 jd3 5 1228 c++11 244 Bytes 2014-11-06 00:33:46
354 16357 Mini thumb 100 5 1232 c++11 285 Bytes 2015-06-07 11:53:07
355 30928 Mini thumb tioj avatar HunTer 5 1244 c++11 233 Bytes 2016-03-01 16:05:13
356 53178 Mini thumb 1465129558833 ss8651twtw 5 1248 c++11 183 Bytes 2016-11-29 22:17:05
357 72034 Mini thumb 100 puyu 5 1248 c++11 225 Bytes 2017-07-04 11:40:49
358 31415 Mini thumb flo Joeization 5 1248 c++11 260 Bytes 2016-03-04 23:38:03
359 68529 Mini thumb 884 tac 6gs ph 6 cup multi functional cooker bert 5 1248 c++11 267 Bytes 2017-04-24 20:59:10
360 212 Mini thumb rezero Re Zero 6 472 c++11 419 Bytes 2014-08-13 18:20:45
361 213 Mini thumb rezero Re Zero 6 472 c++11 419 Bytes 2014-08-13 18:21:06
362 88 Mini thumb 3ac79f3df8dcd1001410d90a738b4710b9122f08 矢澤にこ 6 504 c 64 Bytes 2014-08-12 23:34:29
363 35723 Mini thumb 100 brian 6 504 c++11 188 Bytes 2016-05-16 16:08:04
364 1130 Mini thumb 100 eazyreal 6 508 c++11 99 Bytes 2014-09-07 21:03:27
365 2939 Mini thumb  Domen Su 6 508 c++11 111 Bytes 2014-09-28 10:05:31
366 2793 Mini thumb 100 Ted Yu 6 508 c++11 118 Bytes 2014-09-25 22:29:53
367 475 Mini thumb 24011718 m Hsuan 6 508 c++11 152 Bytes 2014-08-21 23:09:39
368 14634 Mini thumb 100 nctufox 6 508 c 154 Bytes 2015-04-15 18:47:10
369 192 Mini thumb rezero Re Zero 6 508 c++11 165 Bytes 2014-08-13 17:53:11
370 502 Mini thumb spongebob squarepants yhchen0906 6 508 c++11 177 Bytes 2014-08-22 18:34:53
371 18253 Mini thumb 20061214110023 YUCSH++ 6 508 c++11 209 Bytes 2015-09-01 18:02:27
372 4763 Mini thumb  Wayne 6 512 c++11 123 Bytes 2014-10-20 13:01:34
373 21715 Mini thumb hsnu2016 Adrien Wu 6 512 c++11 135 Bytes 2015-09-28 00:04:53
374 7599 Mini thumb 5b3 Nekosyndrome 6 512 c++ 153 Bytes 2015-01-19 22:01:49
375 16516 Mini thumb 100 celt 6 512 c++11 190 Bytes 2015-06-14 15:34:35
376 18254 Mini thumb 20061214110023 YUCSH++ 6 512 c++11 193 Bytes 2015-09-01 18:05:16
377 18256 Mini thumb 20061214110023 YUCSH++ 6 512 c++11 195 Bytes 2015-09-01 18:07:20
378 8853 Mini thumb 100 the MaYoR 6 512 c++11 227 Bytes 2015-02-04 01:55:15
379 14625 Mini thumb 100 nctufox 6 512 c 314 Bytes 2015-04-15 15:02:56
380 17968 Mini thumb 20061214110023 YUCSH++ 6 512 c++11 368 Bytes 2015-08-25 16:40:03
381 79151 Mini thumb 100 渕渕渕渕渕渕渕渕渕渕渕渕 6 1092 c++11 607 Bytes 2017-09-13 19:10:09
382 49849 Mini thumb 100 admin 6 1180 c++11 149 Bytes 2016-11-01 21:36:01
383 62363 Mini thumb mwo5miu EX咖哩棒 6 1180 c++11 224 Bytes 2017-02-18 14:42:27
384 15837 Mini thumb 100 xupej04m3 6 1184 c++11 156 Bytes 2015-05-18 09:02:10
385 5847 Mini thumb funny avengers gif america ass 呵呵好喔 6 1188 c++11 104 Bytes 2014-11-04 09:33:47
386 5848 Mini thumb funny avengers gif america ass 呵呵好喔 6 1188 c++11 104 Bytes 2014-11-04 09:36:09
387 2440 Mini thumb youmu1 Handsome Liu 6 1188 c++11 139 Bytes 2014-09-22 08:44:19
388 891 Mini thumb 100 JUI-NAN 6 1188 c++11 149 Bytes 2014-08-31 11:11:15
389 993 Mini thumb ya2 赤ずきんチャチャ 6 1188 c++11 183 Bytes 2014-09-06 14:31:05
390 14463 Mini thumb 100 RainBoltz 6 1188 c++11 195 Bytes 2015-04-11 02:13:51
391 7456 Mini thumb 100 u591101 6 1188 c++11 257 Bytes 2015-01-04 21:26:12
392 14618 Mini thumb 100 nctufox 6 1188 c++11 312 Bytes 2015-04-15 14:18:07
393 28962 Mini thumb card 20202470 3 Antonio 6 1192 c++11 122 Bytes 2016-01-26 23:09:52
394 28968 Mini thumb card 20202470 3 Antonio 6 1192 c++11 122 Bytes 2016-01-26 23:11:14
395 26151 Mini thumb 100 waynetuinfor 6 1192 c++11 128 Bytes 2015-10-27 14:28:41
396 28960 Mini thumb card 20202470 3 Antonio 6 1192 c++11 134 Bytes 2016-01-26 23:08:23
397 23042 love 6 1192 c++11 181 Bytes 2015-10-04 12:12:25
398 27983 Mini thumb spice and wolf11 zKyN 6 1192 c++11 211 Bytes 2015-12-09 16:46:54
399 51105 Mini thumb 100 archerop 6 1196 c++11 120 Bytes 2016-11-08 17:01:36
400 43954 Mini thumb 100 球球 6 1196 c++11 125 Bytes 2016-09-29 12:53:33
401 57368 Mini thumb 100 _ted_fu 6 1196 c++11 128 Bytes 2017-01-05 22:12:00
402 45939 Mini thumb 100 Ting.H 6 1196 c++11 135 Bytes 2016-10-07 09:36:42
403 43705 Mini thumb tumblr nqvdohsq0f1uzh6soo1 1280 6 1196 c++11 136 Bytes 2016-09-28 13:08:41
404 65019 Mini thumb 100 ymliang 6 1196 c++11 136 Bytes 2017-03-15 11:10:30
405 79234 Mini thumb 100 Super 6 1196 c++11 154 Bytes 2017-09-14 13:55:42
406 38996 Mini thumb 100 $ stcs $ 6 1196 c++11 182 Bytes 2016-09-05 22:06:42
407 28957 Mini thumb 100 Crazy3.TW 6 1196 c++11 190 Bytes 2016-01-26 23:02:26
408 74567 Mini thumb 13782220 1795972017288449 6621465508300442607 n YPL 6 1196 c++11 195 Bytes 2017-08-02 22:15:01
409 77760 Mini thumb 100 wasterabbit 6 1196 c++11 198 Bytes 2017-09-11 23:08:43
410 33364 Mini thumb 100 gogogofuxk 6 1196 c++11 211 Bytes 2016-03-22 03:09:35
411 41184 Mini thumb  Wei恩 6 1196 c++11 228 Bytes 2016-09-10 00:11:41
412 42139 Mini thumb 100 asdfg 6 1196 c++11 243 Bytes 2016-09-16 09:48:48
413 41059 Mini thumb 100 WayneKao WYK 6 1196 c++11 266 Bytes 2016-09-08 15:08:31
414 40929 Mini thumb creeper4 creeperWSZ 6 1196 c++11 1.99 KB 2016-09-07 16:51:11
415 87868 Mini thumb 100 tmwilliamlin 6 1204 c++11 106 Bytes 2017-10-29 12:37:26
416 87555 Mini thumb 100 Polaris 6 1204 c++11 117 Bytes 2017-10-27 13:11:59
417 87462 Mini thumb 100 FR168 6 1204 c++11 129 Bytes 2017-10-26 22:29:10
418 95401 Mini thumb 100 nickkkkkk 6 1204 c++11 171 Bytes 2018-01-07 22:38:20
419 90963 Mini thumb 100 Kunzhe 6 1204 c++11 322 Bytes 2017-11-26 19:05:17
420 3538 Mini thumb mg 2468s yqkqknct 6 1228 c++11 199 Bytes 2014-10-03 19:32:25
421 36424 Mini thumb 100 kccat 6 1248 c++11 176 Bytes 2016-06-20 12:27:20
422 65762 Mini thumb a 6 1248 c++11 228 Bytes 2017-03-22 16:26:13
423 96427 Mini thumb 100 redleaf23477 6 1248 c++11 576 Bytes 2018-01-22 14:32:00
424 198 Mini thumb rezero Re Zero 7 508 c++11 165 Bytes 2014-08-13 18:04:46
425 1521 Mini thumb 100 yr 7 508 c++11 208 Bytes 2014-09-15 23:05:15
426 23092 ivanlin 7 512 c++11 90 Bytes 2015-10-04 15:53:33
427 24866 Mini thumb  5 Y(OwO)Y 7 512 c++11 95 Bytes 2015-10-14 19:25:20
428 18163 otiyup 7 512 c++11 124 Bytes 2015-08-30 10:36:23
429 20913 Mini thumb untitled Austin 7 512 c++11 141 Bytes 2015-09-23 03:40:32
430 6613 Mini thumb 100 xuan 7 512 c++11 154 Bytes 2014-12-01 20:05:25
431 18257 Mini thumb 20061214110023 YUCSH++ 7 512 c++11 158 Bytes 2015-09-01 18:08:02
432 14632 Mini thumb 100 nctufox 7 512 c++ 177 Bytes 2015-04-15 18:46:05
433 18258 Mini thumb 20061214110023 YUCSH++ 7 512 c++11 206 Bytes 2015-09-01 18:09:23
434 18259 Mini thumb 20061214110023 YUCSH++ 7 512 c++11 209 Bytes 2015-09-01 18:17:15
435 6714 Mini thumb 100 ove 7 512 c++11 219 Bytes 2014-12-07 22:06:57
436 28305 Mini thumb 100 tsyr 7 1176 c++11 151 Bytes 2015-12-30 20:58:42
437 34087 boook 7 1180 c++11 127 Bytes 2016-04-04 14:27:49
438 2831 Mini thumb gg <p>0w1</p> 7 1184 c++11 207 Bytes 2014-09-26 17:56:15
439 5849 Mini thumb funny avengers gif america ass 呵呵好喔 7 1188 c++11 92 Bytes 2014-11-04 09:38:02
440 2001 Mini thumb 100 東東 7 1188 c++11 98 Bytes 2014-09-16 16:37:56
441 6464 Mini thumb 100 hello,world 7 1188 c++11 116 Bytes 2014-11-23 18:01:03
442 14693 Mini thumb 100 loki77 7 1188 c++11 126 Bytes 2015-04-16 18:48:26
443 5846 Mini thumb funny avengers gif america ass 呵呵好喔 7 1188 c++11 138 Bytes 2014-11-04 09:29:36
444 15857 Mini thumb 100 Fujibaya4.h 7 1188 c++11 150 Bytes 2015-05-18 09:34:37
445 2470 Mini thumb 100 xxrr 7 1188 c++11 203 Bytes 2014-09-22 09:31:06
446 18591 a20034294 7 1188 c++11 206 Bytes 2015-09-10 22:54:34
447 6186 Mini thumb 100 Hazel 7 1188 c++11 222 Bytes 2014-11-13 08:55:24
448 1482 Mini thumb 100 Alexstrasza 7 1188 c++11 253 Bytes 2014-09-15 19:10:00
449 4777 Mini thumb funny avengers gif america ass 呵呵好喔 7 1188 c++11 274 Bytes 2014-10-20 17:29:05
450 2381 Mini thumb 20121228010347445 小翔 7 1188 c++11 279 Bytes 2014-09-21 11:18:05
451 7455 Mini thumb 100 u591101 7 1188 c++11 360 Bytes 2015-01-04 21:13:43
452 19902 wei wei 7 1192 c++11 124 Bytes 2015-09-18 09:02:34
453 88331 Mini thumb 13935021 1599974383634602 4568545174436947617 n lsb 7 1192 c++11 149 Bytes 2017-11-01 22:08:11
454 21772 Sally 7 1192 c++11 155 Bytes 2015-09-28 19:47:45
455 19987 Mini thumb 100 Alex 7 1192 c++11 185 Bytes 2015-09-18 10:44:34
456 72033 Mini thumb 100 puyu 7 1192 c++11 218 Bytes 2017-07-04 11:40:22
457 19896 chung 7 1192 c++11 292 Bytes 2015-09-18 08:53:29
458 47145 Mini thumb 100 小夜 7 1196 c++11 141 Bytes 2016-10-17 14:03:14
459 47094 Mini thumb 100 fleroviumfl 7 1196 c++11 147 Bytes 2016-10-17 10:57:52
460 29753 timothy 7 1196 c++11 157 Bytes 2016-02-18 20:19:54
461 36953 Mini thumb 100 golapibaba 7 1196 c++11 164 Bytes 2016-07-12 11:57:41
462 37608 Mini thumb 111 ちひろ 7 1196 c++11 176 Bytes 2016-07-27 21:36:56
463 36773 Mini thumb 100 intmain 7 1196 c++11 177 Bytes 2016-07-07 21:23:28
464 40932 Mini thumb creeper4 creeperWSZ 7 1196 c++11 188 Bytes 2016-09-07 16:53:54
465 60912 Mini thumb 100 davidavid 7 1196 c++11 190 Bytes 2017-02-10 00:13:25
466 29334 Mini thumb 100 jj 7 1196 c++11 198 Bytes 2016-02-03 15:05:21
467 30392 Mini thumb 100 caa54321 7 1196 c++11 201 Bytes 2016-02-23 01:00:28
468 22873 Sally 7 1196 c++11 202 Bytes 2015-10-03 16:38:44
469 31963 Mini thumb 100 CKW 7 1196 c++11 202 Bytes 2016-03-14 20:13:55
470 31964 Mini thumb 100 CKW 7 1196 c++11 202 Bytes 2016-03-14 20:14:11
471 38943 Mini thumb 20061214110023 YUCSH++ 7 1196 c++11 203 Bytes 2016-09-05 18:11:23
472 41516 Mini thumb 100 desk2000 7 1196 c++11 204 Bytes 2016-09-13 18:01:49
473 41052 Mini thumb 100 eayaps 7 1196 c++11 205 Bytes 2016-09-08 14:43:36
474 51502 Mini thumb 100 Ar-OH 7 1196 c++11 206 Bytes 2016-11-11 00:18:37
475 76320 Mini thumb 100 testingj 7 1196 c++11 207 Bytes 2017-08-27 12:55:26
476 45736 Mini thumb 1246904 //i amcpdog 7 1196 c++11 207 Bytes 2016-10-05 14:23:34
477 36239 Mini thumb 100 Sproubiyakko 7 1196 c++11 219 Bytes 2016-06-06 19:42:55
478 29436 Mini thumb 03 tangent 7 1196 c++11 219 Bytes 2016-02-06 17:01:57
479 38939 Mini thumb 20061214110023 YUCSH++ 7 1196 c++11 221 Bytes 2016-09-05 17:59:25
480 38168 Mini thumb 20061214110023 YUCSH++ 7 1196 c++11 224 Bytes 2016-08-18 21:37:16
481 72000 Mini thumb cover HanaYukii 7 1196 c++11 246 Bytes 2017-07-04 01:44:23
482 29774 Mini thumb 100 derektu123 7 1196 c++11 250 Bytes 2016-02-19 00:14:43
483 41111 Mini thumb fb img 1506228425144 Pooh 7 1196 c++11 263 Bytes 2016-09-08 20:06:24
484 38416 Mini thumb  CSJL 7 1196 c++11 292 Bytes 2016-08-23 00:33:06
485 46421 Mini thumb 100 priyu 7 1196 c++11 354 Bytes 2016-10-11 16:38:14
486 95973 Mini thumb 100 CYWhiteBear 7 1204 c++11 157 Bytes 2018-01-13 22:59:36
487 48384 Mini thumb tumblr nlxw0sxc2d1unbsixo1 540 Trash 7 1204 c++11 180 Bytes 2016-10-21 23:22:49
488 89164 Mini thumb 100 Nighthooter 7 1204 c++11 207 Bytes 2017-11-09 11:47:48
489 93177 Mini thumb img 2k7b8c 石頭 7 1204 c++11 228 Bytes 2017-12-17 14:03:28
490 96422 Mini thumb 100 Popcorn 7 1204 c++11 243 Bytes 2018-01-22 13:10:39
491 92638 Mini thumb 100 SiYu54 7 1248 c++11 190 Bytes 2017-12-13 14:37:22
492 34422 Mini thumb yee2 Yazmau 7 1248 c++11 288 Bytes 2016-04-14 04:07:10
493 215 Mini thumb rezero Re Zero 8 472 c++11 419 Bytes 2014-08-13 18:21:43
494 92 Mini thumb 3ac79f3df8dcd1001410d90a738b4710b9122f08 矢澤にこ 8 504 c 257 Bytes 2014-08-12 23:39:05
495 8122 Mini thumb output jddoia $\huge 南ことり$ 8 512 c++11 87 Bytes 2015-01-20 17:06:06
496 14284 Mini thumb 100 a127000555 8 512 c++11 89 Bytes 2015-04-06 23:28:07
497 27231 kao 8 512 c++11 204 Bytes 2015-11-12 17:43:40
498 41065 Mini thumb 100 meow1107 8 1180 c++11 159 Bytes 2016-09-08 15:44:28
499 38533 Mini thumb faee909b16b97852326a80d05073deca minson123 8 1180 c++11 187 Bytes 2016-08-27 15:42:51
500 30748 lightbulb 8 1180 c++11 268 Bytes 2016-02-28 17:36:04
501 5851 Mini thumb funny avengers gif america ass 呵呵好喔 8 1188 c++11 92 Bytes 2014-11-04 09:41:14
502 18433 Mini thumb 100 guagua 8 1188 c++11 114 Bytes 2015-09-06 21:44:24
503 2380 Mini thumb snapshot20140920221410 日月卦長Sadaharu 8 1188 c++11 116 Bytes 2014-09-21 11:13:55
504 15867 Mini thumb  忍野ヤン 8 1188 c++11 120 Bytes 2015-05-18 09:53:47
505 15834 Mini thumb 100 xupej04m3 8 1188 c++11 150 Bytes 2015-05-18 09:01:29
506 2433 Mini thumb card 20202470 3 Antonio 8 1188 c++11 151 Bytes 2014-09-22 08:25:39
507 2453 Mini thumb 100 swamp 8 1188 c++11 166 Bytes 2014-09-22 08:58:06
508 28875 Mini thumb 100 424275 8 1188 c++11 205 Bytes 2016-01-25 16:57:11
509 14615 Mini thumb 100 nctufox 8 1188 c++11 213 Bytes 2015-04-15 13:59:45
510 16614 Mini thumb 100 gangster 8 1188 c++11 223 Bytes 2015-06-24 22:06:28
511 1337 Mini thumb 100 Doem 8 1188 c++11 225 Bytes 2014-09-13 01:14:32
512 924 Mini thumb qftupe1 yu 8 1188 c++11 225 Bytes 2014-09-01 23:48:51
513 473 Mini thumb 100 天邊 8 1188 c++11 241 Bytes 2014-08-21 22:13:22
514 17108 Mini thumb 14585436 569570243230761 1195380580 n 我WA了 8 1188 c++11 265 Bytes 2015-07-30 17:36:08
515 19922 Agritite 8 1192 c++11 136 Bytes 2015-09-18 09:34:31
516 87243 Mini thumb 100 Hide on bush 8 1192 c++11 140 Bytes 2017-10-26 14:44:23
517 28490 Mini thumb 100 p10400970 8 1192 c++11 148 Bytes 2016-01-08 18:00:36
518 24981 Mini thumb 100 TMS 8 1192 c++11 153 Bytes 2015-10-18 08:35:41
519 35970 Mini thumb 100 LEXARY 8 1192 c++11 156 Bytes 2016-05-21 20:47:49
520 21771 Mini thumb w1h4m7 sheep 8 1192 c++11 197 Bytes 2015-09-28 19:27:12
521 27078 Mini thumb 100 BensonYee 8 1192 c++11 197 Bytes 2015-11-08 22:07:34
522 19906 WeaK 8 1192 c++11 214 Bytes 2015-09-18 09:05:55
523 19827 Mini thumb 100 Life 8 1192 c++11 218 Bytes 2015-09-17 12:27:53
524 78958 Mini thumb 100 AC計算機 8 1196 c++11 97 Bytes 2017-09-13 09:52:47
525 64716 Mini thumb 1470497155108 yekwol 8 1196 c++11 104 Bytes 2017-03-12 07:35:54
526 34907 Mini thumb img 0147 Flandre 8 1196 c++11 105 Bytes 2016-04-16 14:40:52
527 51528 Mini thumb 100 JING/Kiring 8 1196 c++11 128 Bytes 2016-11-11 17:46:54
528 51535 Mini thumb n0kucfb louiss72 8 1196 c++11 150 Bytes 2016-11-11 22:24:42
529 44381 Mini thumb 100 brian891218 8 1196 c++11 162 Bytes 2016-09-30 13:05:02
530 40864 Mini thumb 100 null 8 1196 c++11 163 Bytes 2016-09-07 11:54:36
531 43045 Mini thumb 100 MiccWan 8 1196 c++11 164 Bytes 2016-09-26 14:46:46
532 74315 Mini thumb 100 hsu 8 1196 c++11 185 Bytes 2017-07-28 16:57:42
533 38059 Mini thumb 100 Robin_Lu 8 1196 c++11 186 Bytes 2016-08-13 21:33:10
534 28961 Mini thumb 100 石路人 8 1196 c++11 190 Bytes 2016-01-26 23:09:03
535 36654 Mini thumb 100 Doomhammer 8 1196 c++11 205 Bytes 2016-07-04 19:58:43
536 38940 Mini thumb 20061214110023 YUCSH++ 8 1196 c++11 215 Bytes 2016-09-05 17:59:50
537 35580 Mini thumb 100 BruceJian 8 1196 c++11 219 Bytes 2016-05-04 09:34:47
538 37049 Mini thumb xxirgmsbbm soudelor 8 1196 c++11 245 Bytes 2016-07-14 11:15:17
539 41054 Mini thumb 100 daiyouko 8 1196 c++11 291 Bytes 2016-09-08 14:50:47
540 36986 Mini thumb 100 Jeffrey 8 1196 c++11 351 Bytes 2016-07-13 13:47:56
541 74193 Mini thumb 100 ToMmyDong 8 1196 c++11 2 KB 2017-07-26 11:06:10
542 83701 Mini thumb 100 $\huge Che$ 8 1204 c++11 124 Bytes 2017-10-08 14:25:43
543 94823 Mini thumb 100 hello 8 1204 c++11 137 Bytes 2017-12-30 11:23:06
544 87502 Mini thumb 100 FR168 8 1204 c++11 164 Bytes 2017-10-26 23:49:49
545 87651 Mini thumb 100 titusjgr 8 1204 c++11 168 Bytes 2017-10-27 23:21:25
546 91508 Mini thumb 100 Kaiiiz 8 1204 c++11 285 Bytes 2017-12-04 18:54:31
547 76663 Mini thumb 988224 10200568191822279 700731002 n BrianKuo 8 1204 c++11 1.66 KB 2017-08-31 23:52:46
548 54 Mini thumb qz2vnqoblj6vp6q miku 8 1232 c++11 319 Bytes 2014-08-12 21:30:06
549 89384 Mini thumb 100 TCC 8 1248 c++11 229 Bytes 2017-11-12 20:26:59
550 1495 Mini thumb 100 土撥鼠 9 1188 c++11 169 Bytes 2014-09-15 21:05:06
551 1993 Mini thumb 100 lolicon 9 1188 c++11 180 Bytes 2014-09-16 14:28:53
552 2454 Mini thumb sheep 9 1188 c++11 191 Bytes 2014-09-22 08:59:48
553 15320 Mini thumb 100 joijsek 9 1188 c++11 201 Bytes 2015-05-03 00:05:12
554 28212 Mini thumb 100 zhittty 9 1188 c++11 210 Bytes 2015-12-23 17:26:30
555 1318 Mini thumb 100 大屁屁 9 1188 c++11 215 Bytes 2014-09-12 23:46:54
556 16795 Mini thumb loli Snowyuky ☆ 9 1188 c++11 217 Bytes 2015-07-10 19:38:17
557 14614 Mini thumb 100 nctufox 9 1188 c++11 262 Bytes 2015-04-15 13:50:14
558 5280 Mini thumb 100 kevinyin 9 1188 c++11 303 Bytes 2014-10-26 21:42:06
559 14612 Mini thumb 100 nctufox 9 1188 c++11 315 Bytes 2015-04-15 13:38:55
560 25740 Mini thumb 24993610 1971860273099428 2016943455252450331 n 澪人桐 9 1192 c++11 130 Bytes 2015-10-23 12:52:09
561 28965 Mini thumb 100 石路人 9 1196 c++11 172 Bytes 2016-01-26 23:10:49
562 28958 Mini thumb 100 Crazy3.TW 9 1196 c++11 190 Bytes 2016-01-26 23:06:07
563 41525 Mini thumb 100 snowman 9 1196 c++11 203 Bytes 2016-09-13 18:13:21
564 51536 Mini thumb n0kucfb louiss72 9 1196 c++11 203 Bytes 2016-11-11 22:26:33
565 21770 Sally 9 1196 c++11 204 Bytes 2015-09-28 19:26:09
566 79706 Mini thumb img 5621 JiaJiaWu 9 1204 c++11 155 Bytes 2017-09-16 23:01:31
567 91982 Mini thumb 100 hahayee 9 1204 c++11 186 Bytes 2017-12-08 21:45:33
568 16684 Mini thumb 100 linnil1 9 1224 c++11 1.17 KB 2015-07-03 16:34:30
569 193 Mini thumb rezero Re Zero 10 508 c++11 165 Bytes 2014-08-13 17:53:34
570 6349 Mini thumb 10858505 1526162567637138 7571544688392644830 n 橘子睿 10 1188 c++11 108 Bytes 2014-11-18 22:31:18
571 2936 Mini thumb  Domen Su 10 1188 c++11 111 Bytes 2014-09-28 09:55:56
572 16 Mini thumb 100 小T 10 1188 c++11 126 Bytes 2014-08-12 19:23:25
573 15817 Mini thumb 100 Lin 10 1188 c++11 148 Bytes 2015-05-18 08:49:17
574 14635 Mini thumb 100 nctufox 10 1188 c++11 166 Bytes 2015-04-15 18:48:01
575 2467 Mini thumb 100 xxrr 10 1188 c++11 180 Bytes 2014-09-22 09:28:09
576 2009 Mini thumb 10622798 958127070879663 8606886173751647255 n Teemo 10 1188 c++11 186 Bytes 2014-09-16 17:34:35
577 5276 Mini thumb 100 kevinyin 10 1188 c++11 203 Bytes 2014-10-26 21:20:19
578 6742 Mini thumb fae8a9b05001f3a97eb12c567c73d233 belong 10 1188 c++11 204 Bytes 2014-12-08 22:06:51
579 14631 Mini thumb 100 yang 10 1188 c++11 211 Bytes 2015-04-15 18:42:15
580 14617 Mini thumb 100 nctufox 10 1188 c++11 236 Bytes 2015-04-15 14:06:37
581 6722 Mini thumb 100 Compeador 10 1188 c++11 468 Bytes 2014-12-08 13:23:48
582 26314 Mini thumb 100 DELETE 10 1192 c++11 109 Bytes 2015-10-28 15:38:19
583 28959 Mini thumb 100 Crazy3.TW 10 1192 c++11 158 Bytes 2016-01-26 23:07:55
584 19851 Mini thumb 100 dianyo 10 1192 c++11 174 Bytes 2015-09-17 20:02:28
585 37622 Mini thumb 100 golapibaba 10 1196 c++11 106 Bytes 2016-07-28 09:44:16
586 38999 Mini thumb 100 $ stcs $ 10 1196 c++11 254 Bytes 2016-09-05 22:15:02
587 92401 Mini thumb 1475843331 2599485099 n 1 cropped maple3142 10 1248 c++11 174 Bytes 2017-12-12 21:02:26
588 34423 Mini thumb yee2 Yazmau 10 1248 c++11 285 Bytes 2016-04-14 04:07:37
589 8837 Mini thumb 100 CindyLinz 10 1880 haskell 99 Bytes 2015-02-04 00:34:57
590 8127 Mini thumb 100 西瓜 10 1896 haskell 66 Bytes 2015-01-20 17:32:11
591 1302 Mini thumb 100 sarahhsueh 11 1188 c++11 115 Bytes 2014-09-12 11:17:00
592 4709 Mini thumb 100 Allen Chou 11 1188 c++11 155 Bytes 2014-10-18 23:05:44
593 14636 Mini thumb 100 nctufox 11 1188 c++ 166 Bytes 2015-04-15 18:48:25
594 839 Mini thumb  過客 11 1188 c++11 183 Bytes 2014-08-30 20:42:22
595 1520 Mini thumb 100 l0715 11 1188 c++11 255 Bytes 2014-09-15 22:57:06
596 14613 Mini thumb 100 nctufox 11 1188 c++11 277 Bytes 2015-04-15 13:47:40
597 6396 Mini thumb 059ea77836157a86a42039158a3e37b9 王小明 11 1188 c++11 329 Bytes 2014-11-20 15:50:27
598 28963 Mini thumb card 20202470 3 Antonio 11 1192 c++ 122 Bytes 2016-01-26 23:10:11
599 95948 Mini thumb 100 billyshih 11 1200 c++11 108 Bytes 2018-01-13 15:46:35
600 88828 Mini thumb 100 要努力----但不要加油 11 1248 c++11 370 Bytes 2017-11-05 20:55:28
601 8841 Mini thumb 100 petercommand 11 1876 haskell 112 Bytes 2015-02-04 00:42:05
602 7570 Mini thumb  2 akaiNeko 11 1980 haskell 1.01 KB 2015-01-13 23:14:56
603 25821 Mini thumb q7wim SPS 12 1188 c++11 119 Bytes 2015-10-23 23:00:33
604 6267 Mini thumb 100 penguin779 12 1188 c++11 179 Bytes 2014-11-16 17:24:02
605 24863 Mini thumb 100 whsunset 12 1188 c++11 183 Bytes 2015-10-14 06:37:23
606 15913 Mini thumb 100 tonywei 12 1188 c++11 208 Bytes 2015-05-19 16:39:34
607 8442 Mini thumb mwo5miu EX咖哩棒 12 1188 c++11 211 Bytes 2015-01-28 12:18:12
608 16908 Mini thumb 100 tnecniv 12 1188 c++11 214 Bytes 2015-07-14 17:01:31
609 2458 Mini thumb 100 yeh 12 1188 c++11 243 Bytes 2014-09-22 09:10:37
610 19678 Mini thumb 5 1455796556570 StarWing 12 1192 c++11 179 Bytes 2015-09-15 20:16:38
611 8925 Mini thumb 100 舅子 12 1888 haskell 112 Bytes 2015-02-05 11:02:08
612 2025 Mini thumb 47548935 p0 Shaymin 13 1188 c++11 171 Bytes 2014-09-16 18:38:18
613 1309 Mini thumb 100 魚丸 13 1188 c++11 208 Bytes 2014-09-12 22:27:37
614 8850 Mini thumb 100 esrever 13 1888 haskell 129 Bytes 2015-02-04 01:10:23
615 8830 Mini thumb 100 lauzi 13 1900 haskell 54 Bytes 2015-02-03 23:59:20
616 7571 Mini thumb square 1 銀の葱 14 1904 haskell 79 Bytes 2015-01-13 23:18:48
617 6032 Mini thumb ada29b2bcff9d161a62574d285814a2f d4mvs77 eheu 15 1228 c++11 186 Bytes 2014-11-07 19:19:40
618 8889 Mini thumb 100 cchao 15 1892 haskell 72 Bytes 2015-02-04 18:55:32
619 36137 Mini thumb 100 johnchen902 2501 512 c++11 218 Bytes 2016-05-31 13:58:48
620 36138 Mini thumb 100 johnchen902 2502 512 c++11 218 Bytes 2016-05-31 14:01:27
621 64072 Mini thumb  1.6449 5000 1184 c++11 163 Bytes 2017-03-03 15:45:43